اداره کل زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی خراسان رضوی
فهرست اخبار
رویداد های امروز
جشن گلریزان

۱۳۹۷/۰۳/۲۲

مشهد مقدس خیابان آبکوه روبروی پمپ بنزین سعدآباد تالار نور


جشن گلریزان

۱۳۹۷/۰۳/۲۲

مشهد مقدس خیابان آبکوه روبروی پمپ بنزین سعدآباد تالار نور


جشن گلریزان

۱۳۹۷/۰۳/۲۲

مشهد مقدس خیابان آبکوه روبروی پمپ بنزین سعدآباد تالار نور


بنا به گزارش روابط عمومی زندان قوچان ، به منظور اجرای بهینه دستورالعمل های صادره از سوی ریاست محترم   ...

در این رابطه مدیر زندان مرکزی مشهد اظهار داشت : در ایام محرم و سوگواری شهادت سرور و سالار شهیدان حضر   ...

به گزارش روابط عمومی، محمد رضا رجبی ، رئیس اداره زندان نیشابور با اعلام این خبر افزود: به منظور حمای   ...

علی بیات با اشاره به تاثیر اعطای مرخصی به زندانیان در مناسبت‌های مختلف ملی و مذهبی تصریح کرد: شرکت ز   ...

© 2018. اداره کل زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی خراسان رضوی